Veiligheid

Een veilig kinderdagverblijf in Delft

Bij Wiskids verzekeren we uw kinderen van een veilig kinderdagverblijf in Delft. De overheid heeft daarvoor enkele nieuwe eisen in de wet aangebracht waaraan alle kinderdagverblijven moeten voldoen. Naast informatie op deze pagina vindt u alles wat wij aan veiligheid en preventie doen in ons beleidsplan veiligheid en gezondheid.

Verklaring omtrent gedrag voor een veilig kinderdagverblijf in Delft

Alle pedagogisch medewerksters bij Wiskids zijn gediplomeerd en verzorgen en begeleiden de kinderen in de groep. Zij moeten voordat zij in loondienst komen een ‘Verklaring omtrent gedrag’ aanvragen bij de gemeente. Deze verklaring moeten alle werknemers, invalkrachten en stagiaires inleveren bij de houder van het kinderdagverblijf. Als de houder van het kinderdagverblijf de verklaring heeft ontvangen mogen de werknemers en invalkrachten officieel in dienst treden en de stagiaires stage lopen.

Vingerafdruksysteem

Wij hebben een veiligheidssysteem bij Wiskids. Hiermee garanderen we een veilig kinderdagverblijf in Delft. Iedere ouder die zijn kindje bij Wiskids heeft ondergebracht, moet zijn vinger scannen en kan op die manier toegang krijgen tot het pand. De deur is altijd dicht en op deze manier kunnen onbevoegden niet binnenkomen. Personen die via de toegangsdeur binnen willen komen, moeten eerst aanbellen. Vervolgens wordt de deur opengemaakt door een van de medewerkers.

Vier-ogenprincipe

Bij Wiskids starten we ’s morgens met twee pedagogisch medewerksters en sluiten we ook altijd af met twee pedagogisch medewerksters. Bij volle groepen werken er twee vaste pedagogisch medewerksters op de groep. Mochten er door omstandigheden weinig kinderen zijn, dan kan er ook een pedagogisch medewerkster op de groep werken. Dan zijn tussendeuren open en kunnen we elkaar dus altijd zien. Ook het toilet en de slaapkamer zijn door de medewerkers te zien. Stagiaires mogen niet alleen op de groep staan en daarom is altijd een pedagogisch medewerker in de buurt.

Meldcode van huiselijk geweld en kindermishandeling

Wanneer er een vermoeden bestaat van huiselijk geweld en/of kindermishandeling bij een kind op Wiskids, dan zullen (na intern overleg tussen de pedagogisch medewerkers en de houder van het kinderdagverblijf) de stappen van ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ worden gevolgd. Indien er voldoende signalen zijn, wordt er ook melding gedaan bij Veilig Thuis.

Ontvang meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie inzake een veilig kinderdagverblijf in Delft? Neem contact op door een e-mail te sturen of vul het contactformulier in. 

Anderen bekeken ook:

Kinderopvang Delft | Crèche Delft | Opvang Delft

Copyright © 2023 - Wiskids - Ontwerp en Realisatie Blik Reclame