Pedagogisch beleidsplan

Kinderen worden beschermd en gekoesterd door hun ouder(s). Daar wordt de basis gelegd voor hun verdere leven. De relatie die zij opbouwen met ouder(s), broers en zussen, oma’s en opa’s is van primair belang. Zij vormen de zogeheten “binnenwereld” voor het kind. Een van de eerste momenten waarbij een jong kind in aanraking komt met de “buitenwereld” is op het kinderdagverblijf. Het kinderdagverblijf is een maatschappij in het klein waar kinderen relaties aangaan met andere kinderen en volwassenen. Kinderen worden op een andere manier gestimuleerd door de mensen om hen heen en door het materiaal dat zij krijgen aangeboden. Deze kennismaking met de “buitenwereld” moet zorgvuldig gebeuren. Kinderopvang biedt een ondersteuning voor ouders die buitenshuis werken of studeren en/of andere bezigheden hebben. De ouders moeten met een gerust hart kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven. Bovendien draagt de kinderopvang ook bij aan het verbreden van de leefwereld van het kind.

Het pedagogisch beleidsplan is een belangrijke toetssteen voor de ouders. Wij hebben de vier belangrijkste competenties uit de Wet Kinderopvang in ons pedagogisch beleidsplan verwerkt: sociale veiligheid, sociale competenties, persoonlijke competenties en overdracht van normen en waarden. Jaarlijks actualiseren wij samen met de oudercommissie ons pedagogisch beleidsplan.

Copyright © 2023 - Wiskids - Ontwerp en Realisatie Blik Reclame