Oudercommissie

De oudercommissie bestaat uit een groep van vier enthousiaste ouders die zich inzetten voor de belangen van ouder en kind. Vanuit de wet op de kinderopvang heeft de oudercommissie het recht Wiskids te adviseren over de volgende onderwerpen:

 • Kwaliteitsbeleid
 • Pedagogisch beleidsplan
 • Voedingsaangelegenheden
 • Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
 • Openingstijden
 • Klachtenregeling
 • Prijswijziging van de kinderopvang
 • De spel- en ontwikkelingsactiviteiten

Contact met OC

De oudercommissie behartigt de belangen van alle ouders van de kinderen op de opvang. Hun belangrijkste taak / verantwoordelijkheid is om de kwaliteit van de opvang te bewaken en te bevorderen. Dit kunnen zij doen door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan de houder van het kinderdagverblijf. Als ouder kunt u dan ook terecht bij de oudercommissie met uw vragen, opmerkingen en idee├źn, als het gaat om de opvang van uw kind in het kinderdagverblijf. Zodra er in de oudercommissie een vacature ontstaat, worden ouders geinformeerd en in staat gesteld om te reageren en zich kandidaat te stellen voor de oudercommissie.Op dit moment hebben wij een oudercommissie die bestaat uit de volgende leden:

 • Kai Romme
 • Katharina Weber
 • Marieke de Goede

Mocht u vragen of informatie hebben voor de leden van de oudercommissie dan hangen de gegevens in het begin van de hal op een rood bord. Daar kunt u zien (foto’s) wie de leden zijn en hoe ze te bereiken zijn (email/telefoonnummers).

Copyright © 2023 - Wiskids - Ontwerp en Realisatie Blik Reclame