Opvang

Vertrouwd en veilig

Een vertrouwde en veilige plek voor uw kind in een gestructureerde rustige omgeving, zorgen dat uw kind zich veilig en geborgen voelt, zodat u uw kind met een gerust hart kunt achter laten, omdat u weet dat onze medewerkers alle zorg en aandacht geven die uw kind nodig heeft.

Gericht op de ontwikkeling van uw kind

Ieder kind is uniek en heeft een eigen karakter, temperament, mogelijkheden en voorkeuren. Uw kind krijgt volop ruimte om zich spelenderwijs, in eigen tempo, op zijn eigen wijze en in contact met andere kinderen persoonlijk en sociaal te ontwikkelen. Onze medewerkers begeleiden, ondersteunen en stimuleren uw kind door passend bij de ontwikkelingsfase activiteiten en zorg aan te bieden.

Betrokken bij ouder en kind

Wiskids is een kleine organisatie. Bij ons voelen alle medewerkers zich betrokken met het héle kinderdagverblijf. U merkt dat aan de sfeer. De contacten zijn persoonlijk en direct. Hierdoor kunnen vragen gemakkelijk gesteld worden. Waar mogelijk proberen we altijd op wensen van ouders in te gaan.

Gericht op kwaliteit

Wij besteden continu aandacht aan de kwaliteit van ons kinderdagverblijf. Door voortdurende scholing en een stimulerend werkklimaat blijven onze medewerkers in ontwikkeling. Onze kwaliteitsgerichtheid komt ook tot uiting in de aandacht die wij besteden aan onze voorzieningen, het gebouw, de speelplaats, de voeding en materialen. Oudergesprekken en tevredenheidonderzoeken leveren een belangrijke input aan de kwaliteitszorg.

Overeenkomst

Op de overeenkomst zijn volgende voorwaarden van toepassing: de algemene voorwaarden de aanvullende voorwaarden en de huisregels. Op de overeenkomst staan de uren per jaar en de uurprijs vermeld.

Algemene voorwaarden voor de Kinderopvang

BOinK, de belangenvereniging van ouders in de kinderopvang, de Consumentenbond, beide namens de ouders enerzijds, en de Maatschappelijk Ondernemers Groep en de Branchevereniging ondernemers in de kinderopvang, namens de ondernemers anderzijds, vinden het belangrijk dat ouders bij de opvang van hun kind een grote rechtsbescherming en zekerheid krijgen. Deze partijen hebben gezamenlijk de Algemene Voorwaarden voor de kinderopvang en buitenschoolse opvang tot stand gebracht. Deze Algemene Voorwaarden vormen de basis voor de contracten tussen ouders en aanbieders van kinderopvang. Met ondertekening van het contract van Wiskids verklaart u zich dan ook akkoord met de Algemene Voorwaarden.

Aanvullende voorwaarden

Aanvullend op de Algemene Voorwaarden kan de ondernemer huisregels, betalingsvoorwaarden/ debiteurenbeleid en annuleringsregels, vaststellen.
De aanvullende voorwaarden van Wiskids zijn van toepassing op het door u getekende contract.

De huisregels zijn van toepassing op het door u getekende contract.
Indien de huisregels na ondertekening van het contract wijzigen, dan worden de gewijzigde huisregels van toepassing op het door u getekende contract. U wordt van wijziging van de huisregels schriftelijk of digitaal op de hoogte gebracht.

Copyright © 2023 - Wiskids - Ontwerp en Realisatie Blik Reclame