Ons team

Alle pedagogisch medewerksters, die werkzaam zijn op de groep, beschikken over een passende beroepskwalificatie. Pedagogisch medewerksters kunnen kiezen voor het werken in fulltime dienstverband of voor het werken in parttime dienstverband, maar wel zoveel mogelijk hele dagen. Uitgangspunt hierbij is dat er voor de kinderen een zo vast mogelijk dagelijks patroon moet ontstaan in verband met het kunnen opbouwen van vertrouwen en het leggen van relaties met de pedagogisch medewerksters. In 2019 heeft ons team de training ‘werken met baby’s’ succesvol afgerond.

Copyright © 2024 - Wiskids - Ontwerp en Realisatie Blik Reclame