Samen ontdekken, beleven, plezier!

nlen

Veiligheid

Wij zorgen er voor dat uw kinderen in een leuke, ontspannen en veilige sfeer worden opgevangen bij Wiskids. De Overheid heeft daarvoor enkele nieuwe eisen in de wet aangebracht waar alle kinderdagverblijven aan moeten voldoen. Naast de informatie op deze pagina, vindt u alles wat wij aan veiligheid en preventie doen in ons Beleidsplan veiligheid en gezondheid. Dit pdf-document kunt u downloaden via de button hieronder.

Beleid veiligheid & gezondheid

 

Verklaring omtrent gedrag

Alle pedagogisch medewerksters bij Wiskids zijn gediplomeerd en verzorgen en begeleiden de kinderen in de groep. Alle pedagogisch medewerksters, moeten voordat zij in loondienst komen, een ‘Verklaring omtrent gedrag’ aanvragen bij de gemeente. Deze verklaring moeten alle werknemers, invalkrachten en stagiaires inleveren bij de houder van het kinderdagverblijf. Als de houder van het kinderdagverblijf de verklaring heeft ontvangen mogen de werknemers en invalkrachten officieel in dienst treden en de stagiaires stage lopen.

Vingerafdruksysteem

Wij hebben een veiligheidssysteem bij Wiskids. Iedere ouder die zijn kindje bij Wiskids heeft ondergebracht moet zijn vinger inscannen en kan op die manier toegang krijgen tot het pand. De deur is altijd dicht en op deze manier kunnen onbevoegden niet binnen komen. Personen die via de toegangsdeur binnen willen komen, moeten eerst aanbellen. Dan wordt de deur opengemaakt door een van de medewerkers.

Vier-ogenprincipe

Bij Wiskids starten we ’s morgens altijd met twee pedagogisch medewerksters en sluiten we ook altijd af met twee pedagogisch medewerksters. Bij volle groepen werken er twee vaste pedagogisch medewerksters op de groep, mochten er door omstandigheden weinig kinderen zijn dan kan er ook een pedagogisch medewerkster op de groep werken. Dan zijn de tussendeuren open en kunnen we elkaar altijd zien. Ook het toilet en de slaapkamer zijn door de medewerksters te zien. Stagiaires mogen niet alleen op de groep staan, er is altijd een pedagogisch medewerkster in de buurt.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Wanneer er een vermoeden bestaat van huiselijk geweld en/of kindermishandeling bij een kind bij Wiskids, dan zullen (na intern overleg tussen de pedagogisch medewerksters en de houder van het kinderdagverblijf) de stappen van de ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ nagestreefd worden. Indien er voldoende signalen zijn, wordt er melding gedaan bij het meldpunt: Veilig Thuis. Kijk voor meer informatie naar www.020veiligthuis.nl.