Samen ontdekken, beleven, plezier!

nlen

Mentorschap

Ieder kind heeft een eigen ‘mentor’. Over het algemeen is dit de pedagogisch medewerker die het kind het meest ziet op de opvangdagen. De mentor houdt de ontwikkeling en het welbevinden van het mentorkind bij en zal ook het jaarlijkse oudergesprek voeren. Als er bijzonderheden zijn rond de ontwikkeling van een kind dan bespreekt de mentor deze met de ouders.

De mentor zorgt er ook voor dat de gegevens adequaat worden bijgehouden, zoals contactgegevens en de kindmap.

Ieder kind van de groep wordt door alle pedagogisch medewerkers op eenzelfde manier begeleid qua verzorging en aandacht. Bij de haal- en brengmomenten wordt de benodigde informatie door de dan aanwezige pedagogische medewerkers uitgewisseld.

Het voordeel van het mentorschap is dat de ouder weet bij wie hij of zij terecht kan. Ook is vanaf het begin duidelijk met wie u de oudergesprekken voert. 

                                                 IMG 6003 bw