Kwaliteit

De Wet Kinderopvang stelt eisen aan de kwaliteit van de kinderopvang. Dit betreft onder andere eisen ten aanzien van het pedagogisch beleid, de leidster-kind ratio, veiligheid, gezondheid en de oudercommissie.

Wiskids voert ieder jaar risico-inventarisaties uit waardoor de medewerkers alert blijven en waardoor wij een veilige en gezonde omgeving creëren voor de kinderen die door ons worden opgevangen.

Copyright © 2023 - Wiskids - Ontwerp en Realisatie Blik Reclame