GGD & LRK

Toezicht GGD

De GGD is belast met de toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang. Tijdens de inspectie onderzoekt de toezichthouder van de GGD of Wiskids voldoet aan de eisen van de wet. De bevindingen van de toezichthouder worden vastgelegd in het inspectierapport. De gemeente en Wiskids ontvangen een exemplaar. Het rapport is openbaar en in te zien op de site van het LRK www.landelijkregisterkinderopvang.nl.

LRK nummer

LRK nummer van Wiskids Kinderopvang is: 503436872.

Voor het aanvragen van kinderopvangtoeslag heb je een LRK (Landelijk Registratienummer Kinderopvang) nodig.
In het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) staan alle gastouders, bso’s en kinderdagverblijven die voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet kinderopvang. GGD-inspecteurs kunnen dit register gebruiken om gegevens van kinderverblijven te raadplegen. Het registratienummer van Wiskids kunt u vinden via het zoekformulier op de website van het landelijk register kinderopvang.

Copyright © 2023 - Wiskids - Ontwerp en Realisatie Blik Reclame